top of page

דירת קבלן ברמת השרון

פרוייקט זה כלל 6 דירות שנרכשו מקבלן בבניין דירות רב קומות בנווה גן ברמת השרון.

הבעלים נזקקו לליווי מקצועי וטיפול בכל הפרטים המורכבים שמאפיינים פרוייקט כזה. התכנון שהציע הקבלן היה סביר וסטנדרטי, אך גם כזה שלא מאפשר ניצול אפקטיבי ונכון של שטחי הדירות, כך שהיה צורך "לשמור" על הבעלים מפני הסטנדרטיות של התכנון הקבלני, ומפני הדברים שקבלנים מעדיפים לא להראות, אך עין מקצועית כן תחשוף אותם.

טיפלתי עבור הבעלים בתכנון הדירות שהועמדו ברובן להשכרה, והתאמתן למה שאיפיינו הבעלים.

 

בנוסף, התבקשתי לבצע ליווי ופיקוח של ביצוע כל השינויים על ידי הקבלנים השונים.

תקציב השינויים לא היה גדול, והצלחתי לשמור עליו, מבלי להתפשר על האיכות הגבוהה והתוצאה המבוקשת.

בסיום העבודות, ליוויתי את הבעלים במסירת הדירות, ויחד עמם וידאתי שכל השינויים בוצעו על פי מה שנדרש והוסכם, ועל פי רשימת הליקויים והתיקונים (ריג'קטים) שהכנתי, כולל פיקוח על ביצועם.

שתפו את הפרוייקט

bottom of page